1. Az adatkezelési tájékoztató célja A BERKENYE DUO Kft. (cím, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A BERKENYE DUO Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A BERKENYE DUO Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A BERKENYE DUO Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Ügyfeleink személyes adatait az adatkezeléshez adott hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezeljük. Személyes adatait harmadik személynek nem továbbítjuk, nyilvánosságra nem hozzuk és azokat kizárólag a fent megjelölt célból kezeljük.

2. Az adatkezelő adatai Amennyiben megkeresné Társaságunkat, és elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A BERKENYE DUO Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt az személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: BERKENYE DUO Kft.

Székhely: 2120 Dunakeszi, Alkotmány utca 43.

Telefonszám: +36-30-389-3912

E-mail: info@mohokandur.hu