Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Berkenye Duo Kft. (Ország: Magyarország, székhely: 2120 Dunakesz , Alkotmány utca 43. , adószám: 24696917213 ), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt:

Elektronikus levelezési címe: info@mohokandur.hu
Cégjegyzékszáma: 13 09 165801
Adószáma: 24696917213

Alapvető rendelkezések
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A Megrendelő köteles a regisztráció során a kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jog védett!

1.4.  A megrendelni kívánt termék(ek) kiválasztása az elektronikus szerződés tárgyát a kiválasztott termék(ek) képzi(k). Vételárak a termékek mellett kerülnek feltüntetésre, melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót és a csomagolást. A termékekről feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

1.5. Megvásárolható termékek: készételek, ételek, italok.

1.6. Rendelés menete: Termék kiválasztása, kosárba rakása, belépés a pénztárhoz, a fizetési mód és eszköz kiválasztása, rendelés elküldése. A minimális rendelési érték 1000 Ft. A megjelenített termékek online és személyesen is megvásárolhatók. A termékek tartalmazzák az Áfát. Tartalmazzák a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.

Szállítási információk: A megrendelt termék(ek)et futár által történő kiszállítással adjuk át. Webáruházunkban lehetőséget biztosítunk elektronikus úton bankkártyával történő fizetésre is. A kiszállításra megjelölt helyszínen készpénzzel, valamint Szép kártyával is lehet fizetni.
Jelenleg csak házhoz szállítás működik éttermünkben Dunakeszire, Fótra és Gödre!
A rendeléstől számított kiszállítási idő: 30 – 150 perc!


1.7. A Berkenye Duo Kft. a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 15 percen belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a Berkenye Duo Kft., és a Megrendelő számára is egyaránt hozzáférhetővé válik. Amennyiben visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 15 percen belül nem érkezik, Megrendelő a 06-20-551-7141, 06-70-528-9224, 06-30-389-3912 telefonszámokon érdeklődhet megrendelésének állapotáról.

1.8. Fizetési lehetőségek: Utánvételes fizetés, Bankkártyás fizetés, minden esetben a szállítás ingyenes. A tranzakció pénzneme minden esetben FORINT.

1.9. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

1.10. Étel házhozszállítás esetén a feladott megrendelés nem mondható le! Kivételt képez ez alól, amennyiben Megrendelő a lemondást a rendelés feladásától számított 5 percen belül a 06-20-551-7141, 06-70-528-9224, 06-30-389-3912 ügyfélszolgálati telefonszámokon jelzi.

1.11. Problémák, reklamáció, panaszkezelés
A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt a Megrendelő az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tud jelezni:
Telefon:
06-20-551-7141
06-70-528-9224
06-30-389-3912
E-mail: info@mohokandur.hu

1.12. Webáruházunk részére a B-Payment Szolgáltató Zrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az B-Payment Szolgáltató Zrt. fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a B-Payment Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. 
Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs 
birtokában, abba betekintést nem nyerhet. 

A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége: 

• Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.) 
• Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.) 
• Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön 
kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni!) 
Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet: 

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.
Törvényi hivatkozások

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
Jótállás 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
Szerzői jogok 1999. évi LXXVI. törvény
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól


Dunakeszi, 2019. Október 08.
Jelen dokumentum csupán útmutatóként szolgál. Semmilyen felelősséget nem vállalunk a használatért. Amennyiben személyre szabott ÁSZF-et szeretnél a webáruházadhoz kérjük, keress fel egy internetes jogászt, szakembert.